Айн Ранд: Биография

rand-oval
През 1917 г. дванадесетгодишната Алиса Розенбаум посреща руската революция. Четиридесет години по-късно, през 1957 г., една безсмъртна американка на име Айн Ранд публикува "Атлас изправи рамене".   Повече

Каквито трябва да бъдем

Манифест на обществото "Айн Ранд" в България

Живеем в болно време. Добродетелите ни, ценностите ни, моралът ни, са разпилени и безмълвни. И ще останат такива, ако не им дадем интелектуален израз. Ако не предложим на мислещите хора на България личните си познания, личния си интелект, личното си време и личните си действия, за да не загубят те окончателно надеждата, че могат да живеят достойно в собствената си страна.   Целият текст

Романите на Ранд

Публикувано от Калин Манолов

Главната цел в творчеството на Айн Ранд е да изобрази идеалния човек, човекът, какъвто той може и трябва да бъде. Философията е необходимото средство за достигане на тази цел.
Главна черта на творческата й личност е антикомунизма , тъй като комунизмът поробва личността. Ранд го смята за враг на прогреса. Антикомунизмът й прераства в антиколективизъм, и може да се разбира и като съвкупност от творчески принципи.
Подходът на Ранд към света, както тя сама твърди , е черно-бял. В „Атлас изправи рамене” тя пише: „Всяко нещо има две страни. Едната от тях е правилна , другата-неправилна. Но средата винаги е зло”. Човек трябва да опознае доброто и злото, за да избере. Сивото винаги е смес между двете. И ако знаеш предварително, че нещо или част от нещо е зло, и въпреки това го избереш, няма оправдание. Писателят трябва да бъде активен духовен лидер на своето време, а не нечий пасивен последовател, носещ се по течението. Той е длъжен да формира ценностите на своята култура, да изразява и конкретизира ценностните авторитети в човешкия живот. Това е същността на романтическата школа в литературата, типична за ранното творчество на Ранд (под влияние на Виктор Юго), и лесно откриваема във всичките й романи, където нещата са представени такива, каквито могат и трябва да бъдат” (под влияние на Аристотел).
Ранд смята себе си за първата от завръщащите се в литературата романтици. г.

Просперитетът обича свободата

или как Айн Ранд снема вината от успелите

Искра Ангелова, "Християнство и култура", април 2008


Не се иска никаква мисъл, знания или последователност, за да разрушаваш; но се искат неуморна мисъл, огромни познания и безкомпромисна последователност, за да постигаш или създаваш. Негативното иска отсъствие (невежество, немощ, ирационалност); позитивното иска присъствие, съществуващо (знание, ефективност, мисъл).
Из „Анатомия на компромиса”, „Капитализмът”, Айн Ранд, МаК и Изток-Запад
Целият текст

Приносът на Айн Ранд за каузата на свободата

Андреас Таубер, 1 февруари 2008


Никой създател не е бил воден от желанието да служи на своите братя.”, казва Рурк в своята известна заключителна реч, „защото те отхвърлиха подаръка, който той им предложи […]. Неговата визия, сила и кураж идват от собствения му дух. Но духът на самия човек е самия той. […] Създателите не бяха безкористни. Това е цялата тайна на тяхната сила – тя е само-достатъчна, мотивирана и създадена от самите тях. Първопричина, извор на енергия, източник на живот, първосъздател. Творецът не служи на нищо и никого. Той живя за себе си.”
Целият текст