Айн Ранд: Биография

rand-oval
През 1917 г. дванадесетгодишната Алиса Розенбаум посреща руската революция. Четиридесет години по-късно, през 1957 г., една безсмъртна американка на име Айн Ранд публикува "Атлас изправи рамене".   Повече

Каквито трябва да бъдем

Манифест на обществото "Айн Ранд" в България

Живеем в болно време. Добродетелите ни, ценностите ни, моралът ни, са разпилени и безмълвни. И ще останат такива, ако не им дадем интелектуален израз. Ако не предложим на мислещите хора на България личните си познания, личния си интелект, личното си време и личните си действия, за да не загубят те окончателно надеждата, че могат да живеят достойно в собствената си страна.   Целият текст

Лекция на проф. Робърт Уайт

Публикувано от Калин Манолов

whiteНа 29.06. вечерта „Ранд общество – България” за втори път проведе сбирка с чуждестранен лектор. Един от най-големите капацитети по обективизъм – професор Робърт Уайт – се съгласи да изнесе лекция специално за нас. Професор Робърт Уайт се занимава с обективизъм от 20 години и има защитена докторска дисертация върху Ранд към университета в Окланд, Нова Зеландия, където е и преподавал философията й. Автор е на глава от книгата „Айн Ранд на 100”, а също и на глава в предстоящата за публикуване книга „Mad Men and Philosophy”. В момента е преподавател по философия и етика в Американския университет в Благоевград.


Общество "Айн Ранд": въпроси и отговори

1. Какво представлява Общество „Айн Ранд”?

Общество „Айн Ранд” е независимо и неполитическо сдружение, което си поставя идеални цели – да подпомага по-доброто разбиране и по-широкото разпространение на принципите на разума, рационалния личен интерес, индивидуалните права и капитализма laissez-faire , съдържащи се във формулираната от Айн Ранд във формулираната от философия на обективизма. Членството в него е доброволно и неформално.
Членовете на Общество „Айн Ранд” са хора, постигнали успех в своята област чрез труда и инициативността си, а не чрез използване на държавни властови ресурси, корупционни практики и връзки със „сенчести” групировки. Те не съществуват, за да „служат” на другите – цел на техния живот е техният собствен и на семействата им просперитет, постигнат чрез служба на другите на свободния пазар.

2. Каква е идейно-философската основа на Общество „Айн Ранд”? В какво вярват неговите членове?

Общество „Айн Ранд” ще работи за създаването на общество, в което интелектуалният елит на нацията е здраво стъпил върху реалността и е в състояние да генерира полезни, практически изпълними идеи, а хората на бизнеса имат морално аргументирана обосновка на дейността си и на принципите, от които се ръководят в деловото си ежедневие.
Повече от 20 години капитализмът в България се представя изопачено, за да се дискредитира. А капитализмът е единствената социална система, признаваща индивидуалните права. Членовете на Общество „Айн Ранд” ще поемат неговата морална защита - капитализмът има право на нея, защото по природа е морален. А тъй като се основава и на доброволни договаряния между хората – и благороден. 

3. Какво ми дава членството в Общество „Айн Ранд”?

Членството в Общество „Айн Ранд” ще Ви даде няколко неща:
- запознанства, срещи и общуване с хора, които имат възгледи и житейски опит, сходни на Вашите собствени
- възможност да изграждате нови интелектуални и делови контакти и партньорства
- начини да работите за обществена кауза, в която вярвате – като подкрепяте инициативите на другите членове на Общество „Айн Ранд” или като предлагате свои собствени инициативи 

4. Кой може да членува в Общество „Айн Ранд”?

Всеки интелектуалец или човек на бизнеса:
за чиято почтеност членове на обществото гарантират лично.
който е привърженик на правовия ред, свободния пазар и неограничаваната от държавата частна инициатива.
който е против привилегироването от страна на държавата на фирми, икономически групировки, браншове, или цели съсловия. 

5. Как е направен подборът на поканените за членове ?

Ограничили сме поканите си само до хора, за които учредителите могат да гарантират лично. 

6. С какво ще се занимава Общество „Айн Ранд”?

Обществото ще бъде място за срещи, разговори, обсъждания, генериране на идеи и осигуряване на средства за осъществяването на тези идеи. То ще работи в две направления:
вътрешно: да даде възможност на членовете си да се срещат, запознават, и общуват; да поставят на обсъждане темите, които ги вълнуват; да изграждат интелектуални и делови контакти, партньорства и приятелства
външно: да заявят своето присъствие в обществото; да пропагандират ценностите и принципите, в които вярват; да предлагат реални решения на обществените проблеми; да привличат нови членове и, в крайна сметка, да се превърнат в незаобиколим фактор на общественото мнение
Конкретните форми и дейности, чрез които ще се реализират тези задачи, ще бъдат предлагани и обсъждани на сбирките на обществото. 

7. Какви права и задължения ще имам като член на общество „Айн Ранд”?

Конкретните права и задължения ще бъдат разписани в учредителните документи, ако основателите му решат да го регистрират като юридическо лице. 

8. Ще има ли членски внос и ако да – колко ще бъде той?

Да. Той ще служи за финансирането на вътрешното направление на дейността на клуба (вж. въпрос №6). Конкретният размер на членския внос ще се гласува от членовете на обществото. Финансирането на инициативите на обществото ще е отделно от членския внос и ще бъде на доброволен принцип.

9. Това политическа организация ли е?

Не и в смисъла на партия, която се явява на избори. Нашата цел ще бъде да формираме обществено съзнание за нас и за нашите възгледи. Превръщайки се във все по-мощен фактор в обществения живот, едно такова обществено съзнание по естествен път ще образова хората и ще им помага да правят смислен политически избор. 

10. Колко време ще ми отнема членството ми в общество „Айн Ранд”?

Всички членове на общество „Айн Ранд” са заети хора. Периодичните им сбирки ще се организират така, че да са максимално удобни за тях – като честота, място и времетраене. Засега предвиждаме месечна периодичност и двучасова продължителност на срещите и дискусиите.


Присъединете се към нас!


В края на ноември 2009 г. започна да се създава първото българско Айн Ранд общество. Айн Ранд (2 февруари 1905 - 6 март 1982) е американски философ, сценарист и романист от руски произход, позната в цял свят със своята рационална философия, близка по идеи с либертарианството, която тя нарича "Обективизъм". Айн Ранд подкрепя свободомислещата визия на минархизма, поставящ човека в центъра на обществото и етиката.

Повече за Айн Ранд можете да научите от сайта на обществото. Информация за книгите й, издадени на български, има на сайта на Издателска къща МаК. Можете да ги закупите онлайн оттук.
Целта на Общество „Айн Ранд” е да допринесе за по-широкото представяне и по-доброто разбиране на принципите на разума, рационалния личен интерес, индивидуалните права и капитализма laissez-faire във формулираната от Айн Ранд философия на обективизма.
Обществото ще разработи образователни програми , чрез които ще обучава и подпомага желаещите задълбочено да разберат идеите на Айн Ранд. В рамките на първата от тях бе преведен на български кратък увод във филосоията на обективизма. Можете да го свалите оттук.
Ако искате да се включите в дейностите на Общество „Айт Ранд”, можете да се присъедините към него във Фейсбук, както и да се запишете на страницата на почитателите й.