Айн Ранд: Биография

rand-oval
През 1917 г. дванадесетгодишната Алиса Розенбаум посреща руската революция. Четиридесет години по-късно, през 1957 г., една безсмъртна американка на име Айн Ранд публикува "Атлас изправи рамене".   Повече

Каквито трябва да бъдем

Манифест на обществото "Айн Ранд" в България

Живеем в болно време. Добродетелите ни, ценностите ни, моралът ни, са разпилени и безмълвни. И ще останат такива, ако не им дадем интелектуален израз. Ако не предложим на мислещите хора на България личните си познания, личния си интелект, личното си време и личните си действия, за да не загубят те окончателно надеждата, че могат да живеят достойно в собствената си страна.   Целият текст

Човек съществува заради самия себе си

Разговор на Алвин Тофлър с Айн Ранд, публикуван в "Playboy" през 1964 г.

Публикувано от Калин Манолов

ПЛEЙБОЙ: Г-жо Ранд, във вашите романи и есета, и особено в провокативния ви бестселър „Атлас изправи рамене” вие излагате старателно промислен, вътрешно последователен възглед за живота. Всъщност вашите произведения представляват всеобхватна философска система. Какво се стремите да постигнете с тази нова философия?
РАНД: Опитвам се да дам на хората – поне на тези, които искат да мислят - цялостен, последователен и рационален възглед за живота.
ПЛЕЙБОЙ: Какви са основните положения на обективизма? С какво започва той?
РАНД: Той започва с аксиомата, че съществуващото съществува, тоест обективната истина съществува независимо от този, който я възприема, от неговите емоции, чувства, желания, надежди и страхове. Обективизмът твърди, че разумът е единственото дадено на човека средство да възприема действителността, и единственото ръководство за действие. Под „разум” аз разбирам способността да се определя и усвоява материала, който човек придобива чрез усещанията.
ПЛЕЙБОЙ: В "Атлас" вашият герой, Джон Голт, заявява: "Кълна се в живота и в любовта ми към него, че никога няма да живея заради друг, и няма да поискам от друг да живее заради мен”. Как се отнася това заявление към вашите основни принципи?
РАНД: Заявлението на Голт е афористичен израз на обективистката етика. Всяка етическа система пряко или косвено се основава на метафизиката и произхожда от нея. Етиката, произтичаща от метафизическата основа на обективизма, твърди, че доколкото разумът е главен инструмент за оцеляването на човека, негово главно достойнство е рационалността. Да използва своя разум, да разбира действителността, и да постъпва по подходящ начин – това е морален императив за човека. Или поне това, което природата му на разумно същество изисква, за да оживее. По същество обективистката етика твърди, че човек съществува заради самия себе си, че стремежът към собствено щастие е най- великата морална цел, че той не е длъжен да жертва себе си заради другите и да принася в жертва други заради себе си. Последното твърдение е отразено и в заявлението на Голт.

Целият текст