Айн Ранд: Биография

rand-oval
През 1917 г. дванадесетгодишната Алиса Розенбаум посреща руската революция. Четиридесет години по-късно, през 1957 г., една безсмъртна американка на име Айн Ранд публикува "Атлас изправи рамене".   Повече

Каквито трябва да бъдем

Манифест на обществото "Айн Ранд" в България

Живеем в болно време. Добродетелите ни, ценностите ни, моралът ни, са разпилени и безмълвни. И ще останат такива, ако не им дадем интелектуален израз. Ако не предложим на мислещите хора на България личните си познания, личния си интелект, личното си време и личните си действия, за да не загубят те окончателно надеждата, че могат да живеят достойно в собствената си страна.   Целият текст

Каквито трябва да бъдем

Манифест на обществото "Айн Ранд" в България, 26. 10. 2009

Публикувано от Калин Манолов

Живеем в болно време. Добродетелите ни, ценностите ни, моралът ни, са разпилени и безмълвни. И ще останат такива, ако не им дадем интелектуален израз. Ако не предложим на мислещите хора на България личните си познания, личния си интелект, личното си време и личните си действия, за да не загубят те окончателно надеждата, че могат да живеят достойно в собствената си страна.

Ние, българските предприемачи, журналисти, академични преподаватели, професионалисти, технократи и учени, сме призвани да направим това. Призвани сме, защото като интелектуалци първи имаме достъп до новите идеи; защото решаваме какво да слуша «широката публика», под каква форма да го чуе, под какъв ъгъл да й бъде представено. Призвани сме, защото като предприемачи осъществяваме тези идеи на практика.

Мисията на Айн Ранд Общество – България, е да осъществи на практика синтез на разума и действието, съюз на интелектуалното и практическото начало, „да събере в себе си близнаците, които изобщо не е трябвало да бъдат разделяни: интелектуалецът и бизнесменът. Този съюз ще породи два нови типа: практичния мислител и философски настроения бизнесмен.” Така ще се роди „новият интелектуалец” - човек, воден от интелекта си, за когото борбата за капитализъм ще е не „практически” и икономически, а морален въпрос.

Айн Ранд предложи на света философска система, която установи неразривна връзка между разума и свободата. Като основаваме общество, приело нейното име и посветено в нейните идеи, ние искаме да подкрепим будните, независими умове; да генерираме непрестанен поток от идеи; да станем основоположници на един възглед за битието, който мъдрите и честните в страната могат да приемат.

Обединявайки мислещите и можещите хора на България около кодекс от ценности, най-важната от които е животът, Айн Ранд Общество- България ще ги насърчи:

  • да поемат отговорност за формирането на собствените си преценки и да живеят от труда на собствения си ум – тоест да бъдат независими;
  • да не жертват собствените си убеждения заради мнението или желанията на другите – тоест да бъдат почтени
  • да не се опитват да изопачават действителността по какъвто и да е начин – тоест да бъдат честни;
  • да не се стремят да придобиват или даряват незаслуженото и неполагащото се, било то материално или духовно – тоест да бъдат справедливи.

България има нужда от нови интелектуалци – хора, водени от интелекта си. Има нужда от духовни и индустриални лидери. Има нужда от радикали в буквалния и достоен за уважение смисъл на думата: «радикален» означава «основополагащ».head